Richtlijn Gezonde Architectenselecties

2017 – Opdrachtgevers vinden het vaak lastig om te formuleren wat nodig is om de juiste architect te selecteren. Ze hebben meestal ook geen idee hoeveel tijd en geld een architect vervolgens kwijt is aan een inschrijving. In de praktijk worden de inspanningen vaak veel te laag ingeschat.
De Richtlijn Gezonde Architectenselecties verschaft inzicht in de voor- en nadelen van mogelijke uitvragen, wat architecten dan moeten aanleveren, en biedt een denkkader voor het overwegen van een redelijke vergoeding. De voorbeelden maken de daadwerkelijke inspanningen inzichtelijk; de praktijkvoorbeelden tonen welke problemen er spelen. De Richtlijn Gezonde Architectenselectie is bedoeld voor opdrachtgevers, bouwmanagers en architecten.

De Richtlijn is een initiatief van de BNA, Architectuur Lokaal en ICSadviseurs. Gemeenten, het rijk, adviseurs en aannemers zijn betrokken bij de Richtlijn en erkennen de noodzaak tot een betere aanbestedingscultuur. Ook zij zien het belang van een gezonde markt met gezonde bureaus. Het Rijksvastgoedbedrijf neemt de richtlijn mee bij het aanpassen van haar inkoopbeleid.