Ontwerpwedstrijden - Pontsteiger

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Pontsteiger

De Principaal nodigt i.s.m. Delta Forte en BB De Dijk (Ymere en Bouwfonds MAB) de architecten Meyer en Van Schooten Architecten, Arons en Gelauff Architecten, en Architectonics uit voor deelname aan een meervoudige opdracht voor het ontwerp van één of meerdere markante gebouwen van hoge architectonische kwaliteit met 225 tot 250 woningen met een hoge woonkwaliteit, publieksvoorzieningen en parkeergelegenheid. De opdrachtgever heeft de intentie de vervolgopdracht te verstrekken aan de deelnemer wiens ontwerp als het beste antwoord op de opdracht wordt aangewezen. Daarbij betrekt zij een enquête onder de omwonenden.

Procedure
Het programma voor de meervoudige opdracht is opgesteld volgens de model uitnodigingsbrief zoals beschreven in KOMPAS. De opdrachtgever heeft het Steunpunt Ontwerpwedstrijden geraadpleegd voor overleg over de te volgen procedure.

Resultaat
De vervolgopdracht wordt verstrekt aan Arons en Gelauff Architecten met het ontwerp Waterpoort.

Opdrachtgever
De Principaal


Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2020, Stichting Architectuur Lokaal.