Ontwerpwedstrijden - Nieuwbouw cultuurhuis met ondergrondse parkeergarage en parkeerdek

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Nieuwbouw cultuurhuis met ondergrondse parkeergarage en parkeerdek

Gemeente Winschoten (sinds 2010 Oldambt) zoekt een architectenbureau voor het ontwerp van een nieuw te bouwen cultuurhuis inclusief ondergrondse parkeergarage en parkeerdek. Middels een architectenselectie wil de gemeente vijf bureaus selecteren voor deelname aan de inschrijvingsfase. De gemeente is voornemens de opdracht te gunnen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Resultaat
Via een publieksenquête werden de inwoners (vanaf 14 jaar) van de gemeenten Bellingwedde, Reiderland, Scheemda en Winschoten in de gelegenheid gesteld te kiezen tussen de ontwerpen van atelier PRO en Greiner van Goor Huyten.
Architectenbureau Van Mourik spande een kort geding aan tegen de gemeente omdat dit bureau zijn ontwerp eveneens graag aan de bevolking voorgelegd zag. De rechtbank in Groningen verklaarde het bezwaar van Van Mourik niet-ontvankelijk.
Op 1 juli 2009 is middels een stemming in de raad van Winschoten besloten dat het ontwerp van Atelier PRO het winnende ontwerp is voor het Cultuurhuis in Winschoten (Bron: www.atelierpro.nl)

Op 20 oktober 2010 heeft de gemeenteraad van Oldambt (vh. Winschoten) besloten het project te versoberen vanwege de financiële haalbaarheid. De parkeerfaciliteiten worden niet gerealiseerd en het Cultuurhuis wordt in grootte teruggebracht van 7.900m2 bvo naar 5.200m2 bvo. (bron: gemeente Oldambt)

De uitvoerende partij is in 2014 failliet gegaan. Bouwbedrijf Rottinghuis zal het cultuurhuis afbouwen. (bron: DVHN)

Opdrachtgever
Gemeente Oldambt


Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2020, Stichting Architectuur Lokaal.