Ontwerpwedstrijden - Architectenwerkzaamheden nieuwbouw Turnaccommodatie Nieuw Welgelegen

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Architectenwerkzaamheden nieuwbouw Turnaccommodatie Nieuw Welgelegen

De gemeente Utrecht zoekt een architectenbureau voor  architectenwerkzaamheden ten behoeve van de nieuwbouw turnaccommodatie Nieuw Welgelegen. Middels een architectenselectie wil de gemeente vijf bureaus selecteren voor deelname aan de inschrijvingsfase. De gemeente is voornemens de opdracht te gunnen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden reageert gevraagd en ongevraagd op gepubliceerde aanbestedingen, om zo nodig bij te dragen aan verbetering van de procedure.

Het Steunpunt heeft geconstateerd dat de uitschrijver van deze aanbesteding een evenwichtige leidraad heeft opgesteld die aan alle wezenlijke onderdelen van de aanbestedingsprocedure voldoende aandacht besteed. De gestelde criteria zijn duidelijk en kunnen niet als onredelijk bestempeld worden. Het Steunpunt heeft de aanbesteder dan ook gecomplimenteerd met zijn selectiedocument.

Klik hiernaast de volledige reactie van het Steunpunt.

Resultaat
De opdracht is gegund aan NL Architects.

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2020, Stichting Architectuur Lokaal.