Ontwerpwedstrijden - Nieuwbouw CSG Calvijn locatie Groene Hart te Barendrecht

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Nieuwbouw CSG Calvijn locatie Groene Hart te Barendrecht

CSG Calvijn zoekt een architectenbureau voor de ontwerp- en advieswerkzaamheden ten behoeve van het architectonisch en uitvoeringstechnisch gereedmaken van het bouwkundig ontwerp inclusief de buitenruimte op de kavel, de technische integratie van de ontwerpdisciplines en het mede begeleiden van de uitvoering van het ontwerp. Middels een architectenselectie wil de CSG vijf bureaus selecteren voor deelname aan de gunningsfase. De CSG is voornemens de opdracht te gunnen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Procedure
Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden reageert gevraagd en ongevraagd op gepubliceerde aanbestedingen, om zonodig bij te dragen aan verbetering van de procedure. Het Steunpunt heeft de uitschrijver van deze aanbesteding aangeraden om:

  1. het principe van rechtsverwerking te schrappen en gegadigden op te roepen vragen ter stellen, ook na de uiterste datum;
  2. de selectiecommissie te versterken met leden of adviseurs met specifieke kennis van architectuur;
  3. de opgave van de winst als minimumeis te schrappen;
  4. de financiële analyse te herzien.

Klik hiernaast voor de volledige reactie van het Steunpunt.

Resultaat
De opdracht is gegund aan Mecanoo (bron: de Weekkrant 8 februari 2010).

Opdrachtgever
CSG Calvijn


Documenten
aanbevelingen.pdf
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2020, Stichting Architectuur Lokaal.