Ontwerpwedstrijden - Architectenselectie voor de Brede School te Geldrop-Mierlo

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Architectenselectie voor de Brede School te Geldrop-Mierlo

Gemeente Geldrop-Mierlo zoekt een architectenbureau voor het ontwerp van een brede school te Geldrop-Mierlo. Middels een architectenselectie wil de gemeente vijf bureaus uitnodigen voor deelname aan de gunningsfase. De gemeente is voornemens de opdracht te gunnen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Procedure
Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden reageert gevraagd en ongevraagd op gepubliceerde aanbestedingen, om zonodig bij te dragen aan verbetering van de procedure. Het Steunpunt heeft de uitschrijver van deze aanbesteding aangeraden om:

  1. de ambities ten aanzien van het project alsnog op papier te zetten en beschikbaar te stellen aan de gegadigden;
  2. de definitie van relevant referentieproject te verruimen.

Klik hiernaast voor de reactie van het Steunpunt.

Resultaat
De aanbesteding is stopgezet.

Maart 2012 heeft de gemeenteraad haar goedkeuring aan het project verleend. April 2012 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld. Naar verwachting zal de (her-)aanbesteding in 2012 plaatsvinden.

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2020, Stichting Architectuur Lokaal.