Ontwerpwedstrijden - MFA Margraten

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

MFA Margraten

Woonpunt zoekt een architectenbureau voor het ontwerp van MFA Margraten. Middels een architectenselectie wil Woonpunt vijf bureaus uitnodigen voor deelname aan de gunningsfase. Woonpunt is voornemens de opdracht te gunnen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Procedure
Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden reageert gevraagd en ongevraagd op gepubliceerde aanbestedingen, om zonodig bij te dragen aan verbetering van de procedure. De uitschrijver van deze aanbesteding heeft als eerste de aanbestedingsprocedure aan de hand van KOMPAS light opgesteld.

Het Steunpunt heeft de uitschrijver van deze aanbesteding aangeraden om:

  1. de uitsluitinggronden niet toe te passen op in te zetten derden;
  2. de minimumeis inzake de kennis van relevante wet- en regelgeving te herzien;
  3. de selectiecriteria te herzien.

Klik hiernaast voor de volledige reactie van het Steunpunt.

Resultaat
De opdracht is gegund aan Povše & Timmermans.

Opdrachtgever
Woonpunt


Documenten
aanbevelingen.pdf
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2020, Stichting Architectuur Lokaal.