Ontwerpwedstrijden - Ontwerpwerkzaamheden mbt. brede school Raam te Uden

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Ontwerpwerkzaamheden mbt. brede school Raam te Uden

Stichting Katholiek Onderwijs gemeente Uden zoekt een ontwerpteam voor het ontwerp van een brede school te Uden. Middels een voorselectie wil de stichting vijf partijen uitnodigen voor deelname aan de gunningsfase. De stichting is voornemens de opdracht te gunnen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Procedure
Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden reageert gevraagd en ongevraagd op gepubliceerde aanbestedingen, om zonodig bij te dragen aan verbetering van de procedure. Het Steunpunt heeft de uitschrijver van deze aanbesteding aangeraden om:

  1. de voorgestelde gunningscriteria te herzien;
  2. duidelijk aan te geven in welke vormen het ontwerpteam zich kan aanmelden;
  3. de automatische uitsluiting van combinaties te herzien;
  4. de minimumeisen te herzien;
  5. hoofdstuk 6 (gevraagde omzetgegevens en opbouw personeelsbezetting) geheel te schrappen;
  6. een ander bewijsmiddel te vragen voor de visie;
  7. de beoordeling van de referentieprojecten te herzien;
  8. een selectiecommissie op te richten en de namen van de leden van deze commissie aan de potentiële gegadigden kenbaar te maken;
  9. een eventuele volgende aanbestedingsprocedure op te stellen aan de hand van KOMPAS light.

Klik hiernaast voor de volledige reactie van het Steunpunt.

Resultaat
De opdracht is gegund aan Bonnemayer Architecten.

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2020, Stichting Architectuur Lokaal.