Ontwerpwedstrijden - Architectenselectie schouwburg De Kampanje te Den Helder

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Architectenselectie schouwburg De Kampanje te Den Helder

Zeestad zoekt een architectenbureau voor het ontwerp van schouwburg De Kampanje te Den Helder. Middels een voorselectie wil Zeestad vijf bureaus uitnodigen voor deelname aan de gunningsfase. Zeestad is voornemens de opdracht te gunnen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Procedure
Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden reageert gevraagd en ongevraagd op gepubliceerde aanbestedingen, om zo nodig bij te dragen aan verbetering van de procedure. Het Steunpunt heeft de uitschrijver van deze aanbesteding aangeraden om: 

  1. het beroep op derden niet te beperken tot maatschappijen waarmee de gegadigde een organische band heeft;
  2. de toetsing van de volledigheid van de stukken te herzien;
  3. voor verdere informatie de toelichting en aanbevelingen van KOMPAS light te raadplegen en een eventuele volgende (Europese) aanbestedingsprocedure op te stellen aan de hand van KOMPAS light (zie www.ontwerpwedstrijden.nl).

Klik hiernaast voor de volledige reactie van het Steunpunt.

Resultaat
8 april 2011 werd bekend dat zich 49 partijen hebben aangemeld voor de selectiefase. Van de vijf geselecteerde partijen trok een in Engeland gevestigd bureau zich terug. (bron: Noord Hollands Dagblad)
De opdracht is gegund aan van Dongen – Koschuch Architects and Planners. (bron: Noord Hollands Dagblad)

Opdrachtgever
Zeestad


Documenten
aanbevelingen.pdf
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2019, Stichting Architectuur Lokaal.