Ontwerpwedstrijden - Selectie architect ten behoeve van nieuwbouw stadhuis gemeente Almelo

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Selectie architect ten behoeve van nieuwbouw stadhuis gemeente Almelo

Gemeente Almelo zoekt een architectenbureau voor het ontwerp van de nieuwbouw stadhuis te Almelo. Middels een voorselectie wil de gemeente maximaal zeven bureaus uitnodigen voor deelname aan de gunningsfase. De gemeente is voornemens de opdracht te gunnen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Procedure
Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden reageert gevraagd en ongevraagd op gepubliceerde aanbestedingen, om zo nodig bij te dragen aan verbetering van de procedure. Het Steunpunt heeft de uitschrijver van deze aanbesteding aangeraden om: 

 1. de houdbaarheidstermijn voor de bewijsmiddelen inzake de uitsluitingsgronden te verruimen tot 6 maanden;
 2. de omzeteis te matigen;
 3. de solvabiliteitseis te matigen;
 4. af te zien van een harde bankverklaring in de selectiefase;
 5. om in de selectiefase ook genoegen te nemen met een eigen verklaring waarin de gegadigde de bereidheid uitspreekt op bij gunning over de gevraagde dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering te beschikken;
 6. de aansprakelijkheid duidelijker te begrenzen;
 7. de minimumeisen inzake technische bekwaamheid te verlichten;
 8. de beoordeling te herzien;
 9. voor verdere informatie de aanbevelingen van KOMPAS light te raadplegen en een eventuele volgende (Europese) aanbestedingsprocedure op te stellen aan de hand van KOMPAS light (zie www.ontwerpwedstrijden.nl)

Klik hiernaast voor de volledige reactie van het Steunpunt.

Resultaat
De volgende partijen zijn uitgenodigd voor deelname aan de gunningsfase:

 • De Architekten Cie.
 • Claus en Kaan Architecten
 • kraaijvanger
 • Rudy Uytenhaak Architectenbureau
 • Kristinsson / Leijh Kappelhoff Seckel Van den Dobbelsteen
 • Bedaux de Brouwer / De Twee Snoeken
 • Jo Coenen & Co Architekten / Arcadis 

De opdracht is gegund aan kraaijvanger. (bron: Gemeente Almelo)
Opdrachtgever
Gemeente Almelo


Documenten
aanbevelingen.pdf
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2020, Stichting Architectuur Lokaal.