Ontwerpwedstrijden - Architectuuropdracht nieuwbouw kinderkankerziekenhuis te Amsterdam

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Architectuuropdracht nieuwbouw kinderkankerziekenhuis te Amsterdam

Nationaal Kinderoncologisch Centrum zoekt een architect voor het ontwerp van de nieuwbouw kinderkankerziekenhuis te Amsterdam. Middels een voorselectie wil het centrum vijf bureaus uitnodigen voor deelname aan de gunningsfase. Het centrum is voornemens de opdracht te gunnen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Procedure
Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden reageert gevraagd en ongevraagd op gepubliceerde aanbestedingen, om zonodig bij te dragen aan verbetering van de procedure. De uitschrijver van deze aanbesteding heeft de aanbestedingsprocedure mede aan de hand van KOMPAS light opgesteld.Het Steunpunt heeft de uitschrijver van deze aanbesteding aangeraden om:

  1. het gegeven dat ervaring met ziekenhuisbouw niet noodzakelijk is te nuanceren;
  2. aan te geven of combinaties bij gunning van de opdracht de rechtsvorm van VOF naar Nederlands recht moeten aannemen;
  3. af te zien van een gewogen omzeteis;

Klik hiernaast voor de volledige reactie van het Steunpunt.

Resultaat
13 oktober 2011 werd bekend dat het kinderoncologisch centrum niet in Amsterdam, maar Utrecht zal worden gerealiseerd. (bron: nkoc.nl)

De opdracht is gegund aan LIAG architecten en bouwadviseurs.

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2020, Stichting Architectuur Lokaal.