Ontwerpwedstrijden - Realisatie nieuwe Centraalpost Penitentiaire Inrichting Zwolle

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Realisatie nieuwe Centraalpost Penitentiaire Inrichting Zwolle

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksgebouwendienst zoekt een architectenbureau voor het ontwerp (perceel 2) van een nieuwe centraalpost te Zwolle. Middels een voorselectie wil de Rijksgebouwendienst vijf architecten uitnodigen voor deelname aan de gunningsfase. De Rijksgebouwendienst is voornemens de opdracht te gunnen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Procedure
Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden reageert gevraagd en ongevraagd op gepubliceerde aanbestedingen, om zo nodig bij te dragen aan verbetering van de procedure. Het Steunpunt heeft geen suggesties voor deze procedure. Het Steunpunt heeft de uitschrijver gecomplimenteerd met voor de heldere opzet van de procedure.

Resultaat:
de volgende bureaus zijn geselecteerd voor de gunningsfase:

  • Archivolt architecten
  • BCT architecten, ingenieurs en adviseurs
  • EGM architecten
  • IAA architecten
  • Storimans-Wijffels architecten.

De opdracht is gegund aan IAA architecten (bron: RGD)

Opdrachtgever
Rijksvastgoedbedrijf


Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2020, Stichting Architectuur Lokaal.