Ontwerpwedstrijden - Architectenselectie ontwerp brede school Stationskwartier

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Architectenselectie ontwerp brede school Stationskwartier

Gemeente Rijswijk zoekt een architectenbureau voor het ontwerp en realisatie van brede school Stationskwartier te Rijswijk. Middels een voorselectie wil de gemeente vijf partijen selecteren voor deelname aan de gunningsfase. De gemeente is voornemens de opdracht te gunnen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Procedure
Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden reageert gevraagd en ongevraagd op gepubliceerde aanbestedingen, om zo nodig bij te dragen aan verbetering van de procedure. Het Steunpunt heeft de uitschrijver van deze aanbesteding aangeraden om:

  1. de gestanddoeningstermijn op de aanmelding te schrappen;
  2. het verbod op combinaties in te trekken;
  3. het verbod op hoofd-/onderaanneming constructies in te trekken;
  4. eenduidig aan te geven welke rechter bevoegd is;
  5. de contractuele aansprakelijkheid te matigen;
  6. de bepaling over het uitnodigen van gegadigden voor de gunningsfase te verduidelijken;
  7. zorgvuldig om te gaan met het (laten) aanvullen van onvolledige verzoeken tot deelname;
  8. de eisen inzake financieel economische draagkracht nader te specificeren;
  9. de verklaring met betrekking tot de juridische situatie aan te passen;
  10. voor verdere informatie de aanbevelingen van KOMPAS light 2.0 te raadplegen en een eventuele volgende (Europese) aanbestedingsprocedure op te stellen aan de hand van KOMPAS light (zie www.ontwerpwedstrijden.nl).

Klik hiernaast voor de volledige reactie van het Steunpunt.

Resultaat
De opdracht is gegund aan Architectuurstudio HH.

Opdrachtgever
Gemeente Rijswijk


Documenten
aanbevelingen.pdf
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2020, Stichting Architectuur Lokaal.