Ontwerpwedstrijden - Renovatie Ashram College te Alphen aan den Rijn

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Renovatie Ashram College te Alphen aan den Rijn

Ashram College zoekt een architectenbureau voor het ontwerp van de renovatie Ashram College te Alphen aan den Rijn. Middels een voorselectie wil het Ashram College vijf partijen selecteren voor deelname aan de gunningsfase. Het Ashram College is voornemens de opdracht te gunnen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Procedure
Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden reageert gevraagd en ongevraagd op gepubliceerde aanbestedingen, om zo nodig bij te dragen aan verbetering van de procedure. Het Steunpunt heeft de uitschrijver van deze aanbesteding aangeraden om:

 • meer duidelijkheid te verschaffen over de status van de indicaties;
 • de aanbestedingsleidraad in overeenstemming te brengen met het bepaalde in de Aanbestedingswet;
 • het Assitur-arrest in de voorwaarden te verwerken;
 • de bezwaartermijn aan te passen;
 • de passage betreffende auteursrechten aan te passen;
 • aan het bepaalde over de (facultatieve) uitsluitingsgronden in overeenstemming te brengen met de Aanbestedingswet;
 • de omzeteis te heroverwegen dan wel te motiveren;
 • de technische minimumeisen in overeenstemming te brengen met het bepaalde in de Gids Proportionaliteit;
 • meer duidelijkheid te verschaffen over het gunningscriterium;
 • gebruik te maken van de van overheidswege beschikbaar gestelde universele eigen verklaring;
 • de nadere selectie in overeenstemming te brengen met de Gids Proportionaliteit;
 • voor verdere informatie de aanbevelingen van KOMPAS light Architectendiensten te raadplegen en een eventuele volgende (Europese) aanbestedingsprocedure op te stellen aan de hand van KOMPAS light (zie www.ontwerpwedstrijden.nl).


U kunt de aanbevelingen hiernaast downloaden.

Resultaat

De uitkomst van de aanbestedingsprocedure is niet openbaar gepubliceerd. In andere bronnen is tevens geen informatie over de uitkomst van de procedure vermeld.

22 december 2015 is de aanbesteding voor nieuwbouw te Nieuwkoop en Alphen a/d Rijn gestart. De renovatie te Alphen a/d Rijn gaat niet door. Procedure stopgezet.

Opdrachtgever
Ashram College


Documenten
aanbevelingen.pdf
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2020, Stichting Architectuur Lokaal.