Ontwerpwedstrijden - Huisvesting Hoogheemraadschap locatie Delft en Vlaardingen

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Huisvesting Hoogheemraadschap locatie Delft en Vlaardingen

Hoogheemraadschap van Delfland zoekt een interieurarchitect voor het ontwerp van de huisvesting locatie Delft en Vlaardingen. Middels een voorselectie wil het Hoogheemraadschap vijf partijen selecteren voor deelname aan de gunningsfase. Het Hoogheemraadschap is voornemens de opdracht te gunnen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Resultaat
In totaal zijn 38 aanmeldingen ontvangen. De volgende vijf partijen zijn geselecteerd voor de gunningsfase:
  • Bakers Architecten;
  • De architecten Cie;
  • Ex Interiors;
  • JHK Architecten;
  • Mecanoo Architecten.


10 maart 2014 heeft de aanbestedende dienst bekendgemaakt voornemens te zijn de opdracht aan Mecanoo Architecten te gunnen.

De opdracht is gegund aan Mecanoo Architecten.

Opdrachtgever
Hoogheemraadschap van Delfland

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2019, Stichting Architectuur Lokaal.