Ontwerpwedstrijden - Nieuwbouw IJburg College -2, Amsterdam

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Nieuwbouw IJburg College -2, Amsterdam

Stichting Samenwerkingsschool ABVO zoekt een architectenbureau  voor het ontwerp van de nieuwbouw IJburg College 2 te Amsterdam. Middels een voorselectie wil de stichting vijf partijen selecteren voor deelname aan de gunningsfase. De stichting is voornemens de opdracht te gunnen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Resultaat
De opdracht, in de vorm van een meervoudige opdracht waarbij de partijen tegen vergoeding een schetsontwerp opstellen, is gegund aan Atelier PRO en BDG Architecten Ingenieurs.

Op basis van de ingediende schetsontwerpen is de uiteindelijke opdracht aan Atelier PRO gegund.

Opdrachtgever
Stichting Samenwerkingsschool ABVO

Atelier Pro

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2019, Stichting Architectuur Lokaal.