Ontwerpwedstrijden - Huisvestingsadviesdiensten

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Huisvestingsadviesdiensten

Landelijk dienstencentrum voor de Rechtspraak zoekt vijf marktpartijen om een raamovereenkomst mee af te sluiten voor het leveren van huisvestingsadviesdiensten. Het dienstencentrum is voornemens de raamovereenkomsten, middels een openbare procedure, te gunnen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Resultaat
De raamovereenkomsten zijn gegund aan:

  • Brink Management & Advies;
  • Aestate;
  • Total Facility Management;
  • Laanbroek Schoeman Adviseurs;
  • Twynstra Gudde.
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2019, Stichting Architectuur Lokaal.