Ontwerpwedstrijden - CCN Architectonisch Ontwerp

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

CCN Architectonisch Ontwerp

Stichting het Rijksmuseum zoekt een architectenbureau voor het ontwerp van een gemeenschappelijk kunstdepot op een nader te bepalen locatie. Middels een voorselectie wil het Rijksmuseum maximaal vijf partijen selecteren voor deelname aan de gunningsfase. Het Rijksmuseum is voornemens de opdracht te gunnen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Procedure

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden reageert gevraagd en ongevraagd op gepubliceerde aanbestedingen, om zo nodig bij te dragen aan verbetering van de procedure. Op 4 november jl. heeft het Steunpunt de uitschrijver van deze aanbesteding aangeraden om:

 • inschrijvers de gelegenheid te bieden om in door henzelf geformeerde teams tot een integrale visie te komen;
 • de hoogte van de onkostenvergoeding vooraf bekend te maken;
 • duidelijkheid te verschaffen over ‘eventueel contact’ met het Rijksmuseum gedurende het aanbestedingsproces;
 • duidelijkheid te verschaffen over de eis ten aanzien van de BNA gedragsregels en de bijbehorende score;
 • de minimumeis dat gegadigde zijn werkzaamheden ten behoeve van het referentieproject volledig heeft verricht na 1 juli 2010 te laten vervallen;
 • een indicatie te geven van de samenstelling van de selectiecommissie;
 • de eis om in de voorselectie in te gaan op de opgave te schrappen;
 • een heldere, vooraf bekendgemaakte beoordelingsmethodiek te hanteren waarbij inzicht wordt verschaft in de afweging tussen prijs, deskundigheid en kwaliteit;
 • deelnemers in staat te stellen kleine gebreken te repareren;
 • de planning voor aanmelding te verruimen;
 • transparant te communiceren over de resultaten van de aanbesteding.

U kunt de aanbevelingen van 4 november hier downloaden.

Naar aanleiding van de reactie van de aanbestedende dienst van 20 november jl. heeft het Steunpunt op 23 november een tweede brief met aanbevelingen aan de aanbestedende dienst gestuurd.

U kunt de aanbevelingen van 23 november hier downloaden.

Resultaat

De opdracht is gegund aan cepezed, ABT, Valstar Simonis en Peutz. Het Collectiecentrum zal worden gebouwd in Amersfoort. (bron: cepezed)

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2020, Stichting Architectuur Lokaal.