Ontwerpwedstrijden - Nieuwbouw VMBO en SLP, Renovatie gebouw X te Kralendijk

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Nieuwbouw VMBO en SLP, Renovatie gebouw X te Kralendijk

Het Rijksvastgoedbedrijf zoekt een architectenbureau voor het ontwerp van de nieuwbouw VMBO en SLP, Renovatie gebouw X te Kralendijk. Middels een voorselectie wil het Rijksvastgoedbedrijf vijf partijen selecteren voor deelname aan de gunningsfase. Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens de opdracht te gunnen op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Resultaat

Er zijn vier inschrijvingen ontvangen.

Een van de inschrijvers heeft na ongeldigverklaring van de inzending een kort geding aangespannen. De rechter wees de bezwaren van deze partij af.

De opdracht is gegund aan DMV Architecten.

Opdrachtgever
Rijksvastgoedbedrijf

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2019, Stichting Architectuur Lokaal.