Ontwerpwedstrijden - Johannes Fontanus College (Barneveld) - Perceel 3 (ontwerp)

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Johannes Fontanus College (Barneveld) - Perceel 3 (ontwerp)

Het Johannes Fontanus College is voornemens het ontwerp van de renovatie van een onderwijsgebouw een-op-een te gunnen aan A.A. Bos en Partners met als reden "De opdracht ter zake van perceel 3, dat op basis van de percelenregeling (artikel 2.18 Aanbestedingswet 2012) is afgezonderd van de Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure "Renovatie / verbouw school Johannes Fontanus College (Barneveld)", betreft het ontwerp, directievoering en (begeleiding van) de nazorg. De waarde van perceel 3 bedraagt minder dan € 1 miljoen en niet meer dan 20% van de totale geraamde waarde van de opdracht "Renovatie / verbouw school Johannes Fontanus College (Barneveld)", waarvan de percelen 1 en 2 separaat Europees zijn aangekondigd via TenderNed onder TenderNed-kenmerk 226934."

Resultaat

De opdracht, met een waarde van € 770.000, wordt gegund aan A.A. Bos en Partners.

Opdrachtgever
Johannes Fontanus College

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2020, Stichting Architectuur Lokaal.