Ontwerpwedstrijden - Centrumgebied Bangert en Oosterpolder
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Centrumgebied Bangert en Oosterpolder

De gemeente Hoorn vraagt marktpartijen om een bindend ontwikkelingsvoorstel voor het centrumgebied van de woonwijk Bangert en Oosterpolder. Uit de volgende 9 deelnemers worden er maximaal drie geselecteerd; Bam Vastgoed, Dura Vermeer, Giesbers Groep, Heijmans en Proper Stok, Hillen en Roosen, Johan Matser Projectontwikkeling (Synchroon), Rabo Vastgoed, Strukton en Blauwhoed en William Properties. De uitschrijver heeft de intentie de grond uit te geven aan de ontwikkelaar wiens inzending wordt aangewezen als de meest passende aanbieding.

Resultaat 
De ingediende plannen in de uitwerkingsfase voldeden niet aan het wedstrijdprogramma. Er is geen winnaar aangewezen in deze ontwikkelingscompetitie.

Opdrachtgever
Gemeente Hoorn


Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.