Ontwerpwedstrijden - Selectie partijen woningbouw Vossepolder noordoost
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Selectie partijen woningbouw Vossepolder noordoost

Gemeente Hillegom schrijft een openbare prijsvraag uit voor de selectie van een of twee ontwikkelaars of organisaties van collectief particulier opdrachtgeverschap. De winnaar wordt uitgenodigd om in onderhandeling te treden om tot gronduitgifte- en een realisatieovereenkomst te komen.

Resultaat
De opdracht is gegund aan Ballast Nedam. Het ontwerp is afkomstig van Marge architecten.
Opdrachtgever
Gemeente Hillegom


Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.