Ontwerpwedstrijden - Hoe werkt samen bouwen?
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Hoe werkt samen bouwen?

Gemeente Amsterdam schrijft een ideeënprijsvraag uit voor het ontwikkelen van een woongebouw in samenwerking met particulieren. Gevraagd wordt om in te gaan op de vraag hoe de aanpak van een bouwgroepproject wordt vormgeven. Deelname staat open voor professionals die bouwgroepen begeleiden en adviseren of die in mede-opdrachtgeverschap met particulieren ontwikkelen.
Uit de inzendingen worden maximaal tien voorstellen geselecteerd. Deze kunnen zich presenteren op de Bouwgroepenbeurs op 2 juni 2012, tussen 14.00 en 17.00 uur, in de Van Gendthallen. De tien geselecteerden krijgen hier de mogelijkheid workshops te houden met bezoekers van de beurs. Daarnaast krijgen indieners van deze voorstellen voorrang bij de inschrijving voor een plek op de zelfbouwmarkt.

Resultaat
De volgende partijen zijn geselecteerd voor de workshops. Mocht u informatie hebben over de overige zes, onbekende, partijen dan kunt u contact opnemen met info@ontwerpwedstrijden.nl
  • Bureau MT;
  • ontwikkelsamen.nl;
  • de Hoofden;
  • Bongers Architecten.

(bron: @zelfbouw020, bureaumt.nl, ontwikkelsamen.nl)

Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.