Ontwerpwedstrijden - Station Mijdrecht te koop!
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Station Mijdrecht te koop!

Gemeente De Ronde Venen zoekt een marktpartij voor de herontwikkeling van station Mijdrecht. De gemeente is voornemens het station te verkopen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Resultaat
Het college van B&W heeft op 23 september 2014 besloten de verkoopprocedure te beëindigen. (bron: besluitenlijst 23-09-2014)

Opdrachtgever
Gemeente De Ronde Venen


Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.