Ontwerpwedstrijden - Optierecht blok 24 en 25 Zeeburgereiland
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Optierecht blok 24 en 25 Zeeburgereiland

Gemeente Amsterdam zoekt een ontwikkelaar voor het ontwerp, realisatie en financiering van de gebiedsontwikkeling blok 24 en 25 te Amsterdam. De gemeente is voornemens het optierecht te gunnen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Resultaat
Het optierecht wordt verleend aan VORM Ontwikkeling. (bron: gemeente amsterdam)

Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.