Ontwerpwedstrijden - Gronduitgifte en bouw Sociale huurwoningen De Streek Gemeente Etten-Leur
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Gronduitgifte en bouw Sociale huurwoningen De Streek Gemeente Etten-Leur

Gemeente Etten-Leur zoekt een marktpartij voor het ontwerp, realisatie en financiering van 120 sociale huurwoningen te Etten-Leur. De gemeente is voornemens de opdracht, middels een openbare procedure, te gunnen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Resultaat

De opdracht is gegund aan Sprangers Bouwbedrijf. Localfm meldt als gunningsdatum 28 juli 2015. Op TenderNed is 15 september 2015 vermeld. (bron: localfm)

Opdrachtgever
Gemeente Etten-Leur

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.