Ontwerpwedstrijden - Verkoop perceel locatie voormalig Speelhuisje A.P. Schotelstraat 3a Volendam
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Verkoop perceel locatie voormalig Speelhuisje A.P. Schotelstraat 3a Volendam

Gemeente Edam-Volendam zoekt een marktpartij (of particulier / particulieren) voor de verkoop van een perceel ten behoeve van de bouw van maximaal vier woningen. De gemeente is voornemens het perceel te verkopen op basis van het hoogste bod.

Resultaat

Op zowel TenderNed als de website van de gemeente is het resultaat van deze procedure niet aangekondigd. Ook uit andere openbare bronnen blijkt niet of, wanneer en aan welke partij of partijen het perceel is verkocht.

Resultaat onbekend.

In 2018 is een aanvraag voor een bestemmingsplanwijziging gedaan om een woning op het terrein te bouwen. (bron: Ruimtelijke onderbouwing Bouwen nieuwe woning, Anthonie P. Schotelstraat 3A te Volendam)

Opdrachtgever
Gemeente Edam-Volendam

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.