Ontwerpwedstrijden - Tender Optiecontract Blok 4G Amstelkwartier
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Tender Optiecontract Blok 4G Amstelkwartier

Gemeente Amsterdam zoekt een marktpartij om een optieovereenkomst mee te sluiten voor de ontwikkeling van een woongebouw te Amsterdam. De gemeente is voornemens de optieovereenkomst, middels een openbare procedure, te sluiten op basis van de EPC-score en de hoogte van het optiebod.

Resultaat

Het optierecht is verleend aan KondorWessels. (bron: kondorwessels)

Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.