Ontwerpwedstrijden - Herontwikkeling gemeentehuis Beemster
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Herontwikkeling gemeentehuis Beemster

Gemeente Beemster zoekt een marktpartij die de herontwikkeling van het gemeentehuis te Beemster risicodragend op zich neemt. Middels een voorselectie wil de gemeente vijf partijen selecteren voor deelname aan de gunningsfase. De gemeente is voornemens de opdracht te gunnen op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Resultaat

Geen inschrijvingen ontvangen. Procedure stopgezet. (bron: gemeente Beemster)

Opdrachtgever
Gemeente Beemster

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.