Ontwerpwedstrijden - Koop en ontwikkeling woningbouw en openbaar gebied RijswijkBuiten Sion deelplan 18
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Koop en ontwikkeling woningbouw en openbaar gebied RijswijkBuiten Sion deelplan 18

Gemeente Rijswijk zoekt een ontwikkelaar voor het ontwerp, realisatie en financiering van woningen en het openbaar gebied RijswijkBuiten. Tijdens gunningsfase A wil de gemeente drie partijen selecteren voor deelname aan de gunningsfase B. De gemeente is voornemens de opdracht in gunningsfase B te gunnen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Resultaat

De opdracht is gegund aan Schouten & De Jong Projectontwikkeling.

Opdrachtgever
Gemeente Rijswijk

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.