Ontwerpwedstrijden - Ontwikkeling crematorium Gorinchem
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Ontwikkeling crematorium Gorinchem

Gemeente Gorinchem zoekt een marktpartij voor ontwikkeling/realisatie en exploitatie (o.b.v. erfpacht) van een crematorium te Gorinchem. Middels een openbare procedure wil de gemeente twee partijen selecteren voor de gunningsfase. De gemeente is voornemens de opdracht te gunnen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Resultaat

De twee geselecteerde inschrijvers hebben 14 februari 2017 een inschrijving gedaan. Een van de twee inschrijvingen was ongeldig. De andere inschrijving was incompleet. De gemeente heeft deze inschrijver tot maart gegeven om een complete inschrijving in te dienen. (bron: destadgorinchem.nl)

De aangevulde inschrijving is door de gemeente ontvangen. Nieuwbouw van het crematorium vindt waarschijnlijk in 2019 plaats. De naam van de winnende inschrijver is niet bekendgemaakt. (bron: destadgorinchem.nl)

De opdracht is gegund aan Nederlandsche Uitvaartverzorging Maatschappij. (bron: gemeente Gorinchem)

Opdrachtgever
Gemeente Gorinchem

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.