Ontwerpwedstrijden - Kavel 42A, IJburg, De Rede van IJburg
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Kavel 42A, IJburg, De Rede van IJburg

Gemeente Amsterdam zoekt een marktpartij om een optieovereenkomst mee te sluiten voor het ontwerp, realisatie, financiering en exploitatie van 25.000 m² bvo gemengd programma (wonen, werken, voorzieningen, verblijven en parkeren)  te Amsterdam. De gemeente is voornemens het optierecht, middels een openbare procedure, te gunnen op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Resultaat

Het optierecht wordt verleend aan Amvest. Het ontwerp is afkomstig van Orange Architects en bouwkundig uitgewerkt door ABT. (bron: gemeente Amsterdam)

Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.