Ontwerpwedstrijden - Marktconsultatie Ontwikkeling locatie Lange voorhout 102
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Marktconsultatie Ontwikkeling locatie Lange voorhout 102

Gemeente Den Haag is voornemens de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van een hotel en een museum op het perceel en in het pand Lange Voorhout 102 te Den Haag aan te besteden. Voorafgaand aan de aanbesteding organiseert de gemeente een marktconsultatie. Geïnteresseerde partijen kunnen tot 3 maart 2017 een schriftelijke reactie indienen.

Opdrachtgever
Gemeente Den Haag

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.