Ontwerpwedstrijden - Marktconsultatie veerhaven Ochten
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Marktconsultatie veerhaven Ochten

Provincie Gelderland, gemeente Neder-Betuwe, gemeente Druten en waterschap Rivierenland zoeken ideeën om de uiterwaarden bij Ochten om te zetten in haalbare en exploitabele plannen. Zoals een toeristisch overstappunt (TOP) met een informatie- annex waterbelevingscentrum, dag- en verblijfsrecreatie, horeca en een goede kwalitatieve inrichting van de uiterwaarden. Geïnteresseerde partijen kunnen tot 17 februari een schriftelijke reactie indienen. Alle marktpartijen die de vragen in deze marktconsultatie beantwoorden, worden uitgenodigd voor een plenaire bijeenkomst waar de (geanonimiseerde) resultaten worden gedeeld.

Opdrachtgever
Provincie Gelderland

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.