Ontwerpwedstrijden - Marktconsultatie Tussen Kasteel en Wijchens Meer
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Marktconsultatie Tussen Kasteel en Wijchens Meer

Gemeente Wijchen is voornemens de herontwikkeling van de locatie van het gemeentekantoor en omliggend gebied aan te besteden. Voorafgaand aan deze aanbesteding houdt de gemeente een informatiebijeenkomst op woensdag 20 september. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan tot uiterlijk vrijdag 15 september.

Opdrachtgever
Gemeente Wijchen

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.