Ontwerpwedstrijden - IJburg, kavel 124 2e fase, waterwoningen en steigers
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

IJburg, kavel 124 2e fase, waterwoningen en steigers

Gemeente Amsterdam schrijft een ontwikkelcompetitie uit voor het ontwerp, realisatie en financiering van waterwoningen en steigers te Amsterdam. Op basis van visie en ervaring worden maximaal drie partijen geselecteerd voor uitwerking in de tweede ronde. Voor partijen die de locatie niet gegund krijgen en een geldige inschrijving hebben gedaan is een onkostenvergoeding van € 15.000,- beschikbaar.
De gemeente verleent een optierecht aan de winnaar van de procedure.

Resultaat

Er zijn geen inschrijvingen ontvangen. Procedure stopgezet.

Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.