Ontwerpwedstrijden - Intensief Ruimtegebruik op bedrijventerreinen: Vossenberg West II onder de loep
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Intensief Ruimtegebruik op bedrijventerreinen: Vossenberg West II onder de loep

BNA Kring Midden-Brabant schrijft een openbare ideeënprijsvraag uit met de vraag om een stedenbouwkundig plan en een gedeeltelijke architectonische uitwerking voor de noordwest zijde van het bedrijventerrein Vossenberg West II in Tilburg. Het stedenbouwkundig plan omvat een gebied van 50 à 55 hectare waarbinnen 2 bouwlagen voor bedrijfshallen gerealiseerd moeten worden, met daarop ruimte voor kantoren en parkeren behorende bij deze bedrijven. De resultaten kunnen eventueel leidraad zijn voor de verdere ontwikkeling hiervan met het oog op intensief ruimtegebruik en duurzame stedenbouw. 

Resultaat
6 van de 16 inzendingen voldeden niet aan de stedenbouwkundige randvoorwaarden hebben bewogen. Omdat dit een relatief groot aantal inzendingen betrof heeft de jury de uitschrijver niet geadviseerd deze inzendingen te diskwalificeren, maar maakte zij een onderscheid in voorstellen die wel en die niet aan de randvoorwaarden voldeden. Zij wees twee gelijkwaardige winnaars aan; in de categorie 'binnen de randvoorwaarden' FAJA 7884, van den hout & kolen architecten, en in de categorie 'buiten de randvoorwaarden' LVNG 2002 van Bo.2 architecten en adviseurs.     

Opdrachtgever
BNA Kring Midden-Brabant

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.