Ontwerpwedstrijden - Waterlandschap van de Toekomst
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Waterlandschap van de Toekomst

Habiforum schrijft i.s.m. Ministerie van Verkeer en Waterstaat een openbare ideeënprijsvraag onder professionals en studenten uit met de vraag om vernieuwende ideeën in het omgaan met water in de Nederlandse delta, uitgaande van een grote economische en sociaal-culturele dynamiek. De ontwerpen worden opgenomen in een ideeënboek. De uitschrijver verwacht dat de plannen van de winnaars gerealiseerd zullen worden. 

Resultaat

  • 1e prijs: Dotterlandschap, Kuiper Compagnons
  • 2e prijs: Meervoud: meer dan een randmeer, ANWB
  • 3e prijs: AquaNautica, AquaNautica
  • Eervolle vermelding: Nieuw Arcadië, Advin

 

 

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.