Ontwerpwedstrijden - Leve(n)de Stad
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Leve(n)de Stad

Provincie Zuid-Holland schrijft een openbare ideeënprijsvraag uit onder studententeams van HBO of universitaire opleidingen, ontwerpbureaus, of samengestelde teams vanuit bijvoorbeeld gemeentelijke diensten of instellingen zoals de haven, het openbaar vervoer, cultuur, toerisme of waterschappen met de vraag om een inspirerend en vernieuwend concept, idee of realiseerbare utopie met betrekking tot een bovenlokale aanpak voor de transformatie van bestaand stedelijk gebied, die bijdraagt aan de verdere differentiatie van de Zuidvleugel van de Randstad.

Resultaat 
Winnaars: Terug naar de kust, VHP Stedenbouwkundigen, en Wederopbouw in de wederopbouw, One Architecture. 

Opdrachtgever
Provincie Zuid-Holland


Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.