Ontwerpwedstrijden - Wonen op niveau
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Wonen op niveau

Projectbureau Wederopbouw Roombeek van de Gemeente Enschede schrijft een openbare ideeënprijsvraag uit met de vraag om een (ontwerp)idee voor een kwalitatief hoogwaardig grondgebonden woonhuis op een vrije kavel uitvoerbaar in baksteen. De woning dient in aaneengesloten bebouwing met andere woningen te kunnen worden gerealiseerd. 

Procedure
Het wedstrijdprogramma is opgesteld volgens het model wedstrijdprogramma voor een prijsvraag, zoals beschreven in KOMPAS. De gemeente Enschede heeft het Steunpunt Ontwerpwedstrijden geraadpleegd over de opstelling van het programma.
Bij deze prijsvraag voor particulier opdrachtgeverschap zijn de opdrachtgevers nog niet bekend. Daarom is de kans op realisatie van de ingezonden ontwerpen onzeker; de uiteindelijke opdrachtgevers maken immers hun eigen keuzen over hun te bouwen huis. De uitschrijver kan daarom geen garanties geven voor een vervolgopdracht, maar zal zich inspannen om belangstellende particuliere opdrachtgevers te winnen voor de plannen. Tevens zoekt zij mogelijkheden voor bouwbegeleiding wanneer opdrachtgevers mochten besluiten een ontwerp uit de inzendingen voor deze prijsvraag te laten uitwerken.

Resultaat 
De opdrachtgever heeft acht inzendingen gelijk bekroond:

  • ENR, Ester Stuyck (Architects Unplugged)
  • Vlinder, Ralph Pasel (pasel.künzel architects)
  • R4500, Ralph Janssen (Ralph Janssen Architecten)
  • Espresso, Roland van Bussel (Architecten aan de Maas)
  • Domus, Sylvie Smeets (Architecten aan de Maas)
  • 2 in 1, Marc Prosman, Suasso de Lima de Prado en Jorrit Houert (Marc Prosman Architecten)
  • Ensuite, Jan Dittmar (Dittmar+Bochmann Architecten)
  • Nabuurhuis – Samenwonen, Brian Scott (Brian Scott Consultancy)
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.