Ontwerpwedstrijden - Geest en Grond: Bulb & Breakfast
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Geest en Grond: Bulb & Breakfast

Erfgoedhuis Zuid-Holland schrijft een openbare ideeënprijsvraag uit in de categorieën 'professionelen' en 'ervaringsdeskundigen', met de vraag om een ontwerp van een systeem waardoor tijdelijke en niet vast geïnstalleerde kleinschalige logiesvoorziening van vijf eenheden (modules) voor bezoekers in een oude bollenschuur ontstaat en een opzet te ontwikkelen voor een bedrijfsplan, -logo en een marketingcampagne. 

Procedure
Bij de formulering van de opgave voor uitwerking in een volgende fase oriënteert de uitschrijver zich op alle prijsvraaginzendingen, dus niet per sé de winnaars. Hiertoe wordt met betrokken inzenders in daartoe samen te stellen teams, verder overleg gevoerd.

Resultaat

  • 1e prijs professionelen: The Dutch Bulbs, Caroline Wolf, Anna Kalvelage (Sauerbruch Hutton), Lorenz Schreiber & Attila Saygel (Attila Saygel & Lorenz Schreiber GbR)
  • 2e prijs professionelen: Naar de bollen, Hetty Keiren, Suzan Jorritsma & Mariëlle Tollenaar (Studiosap)
  • Gedeelde 3e prijs professionelen: Bulb it up, Johan Selbing & Anouk Vogel
  • Gedeelde 3e prijs professionelen: Bed in Shed, Florencia Alvarez & Sofía Picozzi
  • Eervolle vermeldingen professionelen: Bulb Camp, HoLa ontwerp; Float Inside Airbulb, Marta Mendonça & Gonzalo Galindo; Golden Bulb van Sjoerd van Beers, Dré Wapenaar & Birgitta Rottmann
  • Prijs ervaringsdeskundigen: Alexander Warmenhoven (Architectenbureau Warmenhoven)
Opdrachtgever
Erfgoedhuis Zuid-Holland

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.