Ontwerpwedstrijden - Bedrijventerreinen die het aanzien waard zijn
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Bedrijventerreinen die het aanzien waard zijn

Stichting Welstandszorg Noord-Holland schrijft i.s.m. Provincie Noord-Holland, Atelier Rijksbouwmeester, gemeente Alkmaar en gemeente Den Helder een openbare ideeënprijsvraag uit. Gevraagd wordt om ideeën voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen die 'het aanzien waard' zijn. Gezocht wordt naar alternatieven voor bedrijfshuisvesting zoals die nu aan de randen van allerlei steden en dorpen en langs provinciale wegen en rijkswegen ontstaat.

Resultaat   

  • 1e prijs: Regi E/O, Imoss Bureau voor Stedenbouw i.s.m Mee Denken en Doen
  • Gedeelde 2e prijs: Living on the edge, 2by4-architects R. Reukema & R. Remijnse en 5 M, B. Wellerdieck en M.van der Waals (Van der Waals/Zeinstra architekten)
  • 3e prijs: Nota ruimte extra, H. van der Heijden en B. Klomp (Buro BIQ)
  • Eervolle vermelding: Werken aan water, buro LUST
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.