Ontwerpwedstrijden - Wonen te gast in het landschap
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Wonen te gast in het landschap

De provincie Noord-Holland schrijft een openbare ideeënprijsvraag uit onder studenten architectuur, stedenbouw en landschap. Gevraagd wordt om een visie voor een woonlandschap tussen Heiloo en Limmen, waarbij de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten kunnen worden versterkt met het bouwen van 2.000 tot 2.400 woningen in het plangebied.     
 
Resultaat

  • 1e prijs: Weer-bos, Marijke Bruinsma en Frank de Volder (Academie van Bouwkunst van Amsterdam)
  • 2e prijs: De vos en de karekiet, Bert van der Wiel en Christina Smart (Hogeschool van Amsterdam)
  • Eervolle vermeldingen: Be my guest, Anna Breimer, (TU Delft) en Doorkijk Heiloo, Peter Veenstra (LU Wageningen)
Opdrachtgever
Provincie Noord-Holland

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.