Ontwerpwedstrijden - Gelderse Prijsvraag Meervoudig Ruimtegebruik 4
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Gelderse Prijsvraag Meervoudig Ruimtegebruik 4

De Provincie Gelderland schrijft de provincie een openbare ideeënprijsvraag uit onder (groepen van) studenten hbo en wo met de vraag om innovatieve ontwerpen voor meervoudig ruimtegebruik die aansluiten op specifieke Gelderse situaties dan wel in deze provincie toepasbaar zijn. 

Resultaat 
Het Bastion van Teake van de Laan en Folkert Bijlsma is als winnende inzending aangewezen.

Opdrachtgever
Provincie Gelderland


Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.