Ontwerpwedstrijden - Innovatie Tijdelijke Waterkering Woudse polder
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Innovatie Tijdelijke Waterkering Woudse polder

Het Hoogheemraadschap van Delfland nodigt iedereen uit om een ontwerp te maken voor een tijdelijke waterkering, die bovenop een vaste kering komt te staan in de Woudse polder, gemeente Midden-Delfland. De opdrachtgever wil aan vier genomineerde inzendingen uit de openbare ideeënprijsvraag een meervoudige opdracht verstrekken voor het maken van een definitief ontwerp met de intentie tot realisatie van het beste voorstel. 

Resultaat
Winnend plan: De Vlotterkering. G.G. Jansen en de heer J.A.J. Vermond. (bron: www.hhdelfland.nl)
Najaar 2011 hebben de winnaars vernomen dat de tijdelijke waterkering niet nodig zal zijn op de gewenste locatie. Voorjaar 2012 is een alternatieve locatie gevonden. De winnaars zullen de vlotterkering in samenwerking met Dura Vermeer realiseren.

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.