Ontwerpwedstrijden - Healthcare 2025: Buildings for the future
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Healthcare 2025: Buildings for the future

Het Bouwcollege schrijft een openbare prijsvraag uit onder (multidisciplinaire teams van) architecten of studenten bouwkunde in Europa met de vraag om ideeën te ontwikkelen voor de inrichting van de gezondheidszorg in 2025 voor nieuwe stad van 160.000 inwoners op denkbeeldig nieuw land in het IJsselmeer. Deze ideeën moeten vertaald worden in een ruimtelijk en/of organisatorisch ontwerp van de zorgvoorzieningen, en een uitwerking van een deel daarvan. De stad en de regio dienen nadrukkelijk als context voor het zorgprogramma en vormen niet een centraal deel van de ontwerpopgave.

Procedure
Het programma voor de prijsvraag is opgesteld volgens het model wedstrijdprogramma voor een prijsvraag, zoals beschreven in KOMPAS. Het Bouwcollege heeft het Steunpunt Ontwerpwedstrijden geraadpleegd voor overleg over de opstelling van het prijsvraagprogramma.

 

Resultaat

  • Winnaar: Big Bang, Carlos Weeber i.s.m. Laura Kaper (Medsync)
  • Winnaar: Fair care – care fair, Harris-Kjisikwerd (Finland)
  • Eervolle vermeldingen: zorgeNLoos living, o.l.v. Victor de Leeuw en Care-4U o.l.v. Johan van der Zwart
Opdrachtgever
College Bouw Zorginstellingen


Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.