Ontwerpwedstrijden - Hetzelfde maar dan anders
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Hetzelfde maar dan anders

Het College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen is op zoek naar ontwerpen voor een woningcomplex/woonzorgcomplex voor de huisvesting van ca. 24 mensen met een verstandelijke en lichamelijke handicap, en eventueel ook zintuiglijke handicaps (meervoudig complex gehandicapten). De uit deze prijsvraag voortkomende ideeën kunnen mede als basis dienen voor de ontwikkeling van toekomstige bouwmaatstaven voor gezondheidszorg voorzieningen in Nederland en in het verband van het EU Health Property Network.

Procedure
Het programma voor de prijsvraag is opgesteld volgens het model wedstrijdprogramma voor een prijsvraag, zoals beschreven in KOMPAS. Het Bouwcollege heeft het Steunpunt Ontwerpwedstrijden geraadpleegd voor overleg over de opstelling van het prijsvraagprogramma.

Resultaat 

  • 1e prijs: SnoezelThuis, Jarno Nillesen, Wiegerinck Architecten
  • 2e prijs: ONbeperkt, Artès bureau voor architectuur en interieur
  • 3e prijs: Zesde zintuig, LIAG architekten en bouwadviseurs
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.