Ontwerpwedstrijden - Good Red Super Green: slim bouwen voor beter groen
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Good Red Super Green: slim bouwen voor beter groen

Bouwfonds schrijft een openbare ideeënprijsvraag uit (Bouwfondsprijsvraag 2008) met de vraag om een ontwerp voor een woon- en verblijfsgebied van 10 hectare aan de rand van een zelf te bepalen kleinere gemeente in het Groene Hart, in harmonie is met het landschap, en een groengebied van 100 hectare met een hoge landschappelijke en natuurlijke kwaliteit, een goed recreatief gebruik, gecombineerd met een agrarische of agrarisch getinte invulling met een traditioneel weidegebied als uitgangspunt. Tevens wordt een exploitatie- en beheerplan voor het woongebied gevraagd. Bouwfonds heeft de intentie de opdracht tot uitvoering te verstrekken aan de winnaar.

Procedure
Het programma voor de prijsvraag is opgesteld volgens het model wedstrijdprogramma voor een prijsvraag, zoals beschreven in KOMPAS. Het Nirov heeft het Steunpunt Ontwerpwedstrijden geraadpleegd voor overleg over de opstelling van het prijsvraagprogramma.

Resultaat
Winnaar: De Eerste Linie, Hendrik Dekker (Amsterdam), Katherine Engelen (Lille, België), Claire Laeremans (Amsterdam), Ellen Steenwegen (Edegem, België) (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten).

Opdrachtgever
Bouwfonds


Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.