Ontwerpwedstrijden - Kiosken Pastoor Joorenplein
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Kiosken Pastoor Joorenplein

De gemeente Bergen op Zoom schrijft i.s.m. BNA Kring West-Brabant een openbare ideeënprijsvraag uit onder architecten en architectuurstudenten uit Nederland en Vlaanderen met de vraag om een voorlopig ontwerp voor een kiosk voor de toezichthouders van een fietsenstalling, een kiosk voor een verkoper van Vietnamese loempia’s, een abri voor de nieuwe centrale binnenstadshalte en het inpassen van een automatische standaard toilet. De uit deze prijsvraag voortkomende ideeën kunnen worden gebruikt voor de verdere planuitwerking van de gemeente.

Procedure
Het programma voor de prijsvraag is opgesteld volgens het model wedstrijdprogramma voor een prijsvraag, zoals beschreven in KOMPAS. De gemeente Bergen op Zoom heeft het Steunt Ontwerpwedstrijden geraadpleegd voor overleg over de opstelling van het prijsvraagprogramma.

Resultaat

  • 1e prijs: Stadskamer, Ute Brinkmeier en Martijn Huting (UMAA bureau voor architectuur en kunst)
  • 2e prijs: OMzoomD, P. Heesakkers (cAm architecten)
  • Eervolle vermelding: Cc: JCDecaux, Erno Langenberg (Elstudio)
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.