Ontwerpwedstrijden - Building for Bouwkunde
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Building for Bouwkunde

De Faculteit Bouwkunde van de TU Delft schrijft een internationale openbare ideeënprijsvraag uit, waarin gevraagd wordt om een schetsontwerp voor een nieuw gebouw voor de faculteit op de bestaande locatie of een goed beargumenteerde alternatieve locatie. De uit deze prijsvraag voortkomende ideeën kunnen worden gebruikt om de ambitie van de TU Delft en de Faculteit bouwkunde aan te scherpen en het definitieve programma van eisen voor het nieuwe gebouw voor bouwkunde op te stellen. Op basis daarvan zal begin 2009 een projectprijsvraag starten voor het nieuwe gebouw.

Procedure
Het programma voor de prijsvraag is opgesteld volgens het model wedstrijdprogramma voor een prijsvraag, zoals beschreven in KOMPAS. De Faculteit Bouwkunde heeft het Steunpunt Ontwerpwedstrijden geraadpleegd over de opstelling van het prijsvraagprogramma.

Resultaat

1e prijzen:

  • amalgam, Laura Alvarez (Laura Alvarez Architecture)   
  • Green-Housed Culture, Marc Bringer & Ilham Laraqui (Marc Bringer Architecture)
  • A world without objects, Gijs Raggers (Gijs Raggers architect)

2e prijzen:
  • Learning and Creating, Olli Raila, Heikki Muntola, Heikki Riitahuhta, Mikko Jakonen & Eetu Arponen (Dept. of Architecture, University of Oulu, Finland)
  • BK city, not a metaphor, Henk Engel, Erik van den Berg & Marius van der Meulen (De Nijl Architecten)
  • Vertical Forum, Elsbeth Ronner & Mick van Gemert (Faculteit Bouwkunde, TU Delft)

Eervolle vermeldingen:
  • Ego Eco-System, Marc Koehler, Martijn de Geus, Miriam Tocino, Stepan Havlik, Carlos Franco, Hans Smolenaers & Bart Popiela (Marc Koehler Architects)
  • Post Ignem, Tom Haelvoet & Eveline Hanssens (Haelvoet-Hanssens Architecten)

Vervolg projectprijsvraag
Volgens het ANP (21-01-10) is de nieuwbouw van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft onzeker geworden. Na de brand in 2009 is de faculteit ondergebracht  De TU wil de faculteit, die tijdelijk is ondergebracht in het voormalige hoofdgebouw van de TU aan de Julianalaan, daar nu definitief vestigen omdat het gebouw na enkele aanpassingen geschikt blijkt. Minister Plasterk dreigt nu zijn bijdrage van 25 miljoen, bedoeld voor nieuwbouw, te schrappen en wacht nog op een brief over de plannen van de TU.
Opdrachtgever
TU Delft


Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.